onsdag 26. desember 2012

Nå er det nok!!

Vi hører stadig oftere historier om fjerne skoler rundt om i Norden som nekter elevene å ha på nisselue, eller gjøre andre tradisjonsbundne aktiviteter.

En skole i Sverige tillot ikke pepperkakedrakter i Luciatoget, noe som har vært helt vanlig der. Andre tillater ikke julesanger til skoleavslutningen og og og og..

Fordi det kan krenke. Krenke!!

Jeg har en ung "venninne" som er elev ved byens største videregående skole. Hun og de andre i klassen skulle synge på skoleavslutningen.

De hadde fått beskjed av rektor om at de ikke kunne ha på nisselue fordi Hijab-brukerne kunne bli krenket. KRENKET!

Hele klasse hadde selvsagt på seg nisselue etter den beskjeden.

HVA ER DET vi driver med??? Tror virkelig noen at dette er et påfunn av våre muslimske landsmenn? Nei, det er ikke det. Dette latterliggjøring av de med en andre tradisjoner. Det er rasistisk å i det hele tatt antyde at et barn kledd i pepperkakedrakt vil krenke en mørkhudet. Det er latterlig å foreslå at en nisselue vil krenke en muslim. Det er rett og slett krenkende at elevene ikke skal kunne kalle festen de har før jul for JULEBALL. (Ordet "jul" er en betegnelse på tiden i desember-januar og har ikke religiøs opprinnelse)

Slike påfunn latterliggjør hele kampen mot rasisme. Slike ideer holder liv i folks fremmedfrykt. Slike pålegg skaper mer og mer avstand mellom de ulike trossamfunn og folkegrupper i landet vårt.

Alle mine Muslimske venner på facebook og i andre sosiale medier har ønsket "God Jul" i denne tiden. På samme måte som vi ønsker "Eid Mubarak" når den muslimske høytiden finner sted.

Gjensidig respekt er det eneste jeg ser fra mine muslimske venner. Aldri fordømmelse eller knebling.

IMG 2671 001

Min yngste sønn går i fjerde klasse ved Averøyas største skole.Der ble foreldrene invitert til adventstund som de ulike klassene hadde ansvaret for. Vi møtte opp på den siste, den som 4. trinn hadde ansvaret for. Det var en nydelig blanding av juletradisjon, Kristent og ikkereligiøst innhold. Barna sang Tenn Lys, de sang matematikksang og de leste Juleevangeliet. De danset Hip-Hop til "kallenavn" og de fikk virkelig vist god balanse og mangfold.

Gledelig Jul til alle helt uten dårlig samvittighet for nisselue, stjerne eller engler.

Eva Cathrin

4 kommentarer:

Anonym sa...

Disse ting som nå stadig dukker opp stammer sikkert ikke fra muslimene, det er ledd i kampen mot kristendom fra politisk hold.
Muslimer blir derfor bare brukt som brikker i den gjennomgripende kamp mot kristendom som føres av de som ikke forstår at vårt frie og inkluderende sammfunn er et resutat av kristendommens kulturpåvirkning over lang tid.

Cecilie Sønsteby sa...

Helt enig!

Jens R sa...

Høyrde på radioen ein dag før jul der muslimske foreldre sjølvsagt ville le borna ta del i den norske (kristne) markeringa av jul, inkl julegudsteneste ved skuleavslutninga. Borna skal lære om norske tradisjonar og vite korleis etnisk norske venner markerar denne tida. Difor ville desse også ta del i utveksling av gåver. Inkludering er ikkje å gi avkall på alt det norske.

millenblogg sa...

Kloke ord!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails