torsdag 19. mai 2016

Hjelp eller straff

Kvinne (47)
Skilt
To voksne barn
Sykepleier
Ansatt som nattevakt på sykehjemmet i den store byen
Pliktoppfyllende
Kommer aldri for sent
Ingen fartsbøter
Jo, hun fikk en parkeringsbot i '94

De lange friperiodene man får når man er nattevakt er vanskelige. Hun er ensom. 
Det begynte mest for å kunne slappe av. Et glass rødvin for å få sove. To. 


Det gikk et par år og kvinnen innså at hun ikke orket å ha det på denne måten. De to, tre vinglassene var blitt en vane. Noen ganger ble det flere også. Kontinentale drikkevaner kalte noen det. Hverdagsalkoholismen kalte noen andre det. 

Kvinnen tok etter hvert opp uvanen sin med fastlegen. Fastlegen anbefalte henne å ta kontakt med rusbehandlingen i kommunen. Hun var glad for at hun tok mot til seg. Hun syns ikke det var behagelig. Og problemet var jo ikke så stort egentlig...hadde hun sagt til seg selv i noen år. Et par vinglass for dag. Hva er egentlig det. 

Hun fikk samtale med behandleren i rusteam. Samtalen var god og hun bestemte seg for å ta imot tilbudet og avtalte nytt møte neste uke. Hun følte at hun nå tok tak i problemet sitt og at det var hjelpere som sto der for å fange henne opp. 

Møte nummer to ble litt annerledes enn hun hadde tenkt seg. Behandleren åpnet timen med å spørre om hun ville ta imot behandling. Hun syns dette var litt rart, det var jo derfor hun kom, så ja. 

Hun var totalt uforberedt da behandleren krevde å få utlevert førerkortet hennes. 


I følge forskrifter om førerkort sies det i paragraf 2 under Krav til helse og førlighet punkt 5: Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne. 

Selvsagt ikke. Etter veitrafikkloven er det klart at man ikke skal kjøre i påvirket tilstand. Dette gjelder oss alle. Det er 70 000 kjøreturer i påvirket tilstand daglig her i landet. Dette er alvorlig og farlig for oss alle. Som følge av dette har det blitt etablert en rutine der alle som søker rusbehandling får beslaglagt førerkort. Dette uavhenging av drikkemønster i forhold til kjøremønster. "Dersom legen finner at vedkommende..." I lovteksten kommer det tydelig frem at legen kan utvise skjønn og vurdere om klienten er skikket til å kjøre eller om førerkortet skal beslaglegges. Ut fra lovteksten leser jeg også "legen", og ikke en behandler som ikke har gjort seg kjent med klienten. 

Hva tror vi et førerkortbeslag kan føre til for en person som søker rusbehandling?

1: Vil en person vegre seg fra å søke hjelp?

2: Vil en person som sliter med et usunt alkoholkonsum få det lettere om denne
a: ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine grunnet manglende førerkort
b: vil bli mindre sosial grunnet manglende førerkort
c: får store utfordringer forbundet med å komme seg til arbeidsplassen sin

Og hva med tilliten til behandler. Personvern. 

Det er ikke tvil om at kjøring i ruspåvirket tilstand er et stort samfunnsproblem. Dette betyr ikke at alle som har et rusproblem samtidig er kriminelle. Denne praksisen vil straffe en person for noe man kanskje kan gjøre. Eller ikke. En person som stoler på at helsepersonell skal hjelpe. Istedenfor hjelp, blir muligheter for selvhjelp fratatt vedkommende. 

Et av de viktigste midlene for selvhjelp i rusbehandling er gode rutiner. Når rutiner som å komme seg på arbeidsplassen, utføre arbeidet, komme seg ut til positive sosiale aktiviteter bortfaller, vil muligheten for selvhjelp og rutiner svikte. 

Myndigheterne må se på andre løsninger for denne gruppen. Tiltak som jevnlige blodprøver for rusmisbrukere under behandling. Alkolås i bilen. Hva som helst. Dette vil medføre økte utgifter umiddelbart, men samfunnsøkonomisk tror jeg dette vil være lønnsomt. Og eneste mulighet. 


Jeg håper Fylkesmannen kan utvise skjønn i disse sakene og ikke gjøre livet vanskeligere for mennesker som følger lovene, men likevel ønsker hjelp til vanskelige situasjoner i livet sitt.


Kvinnen i eksempelet er oppdiktet for å anonymisere en reell hendelse med samme tema. 

mandag 21. mars 2016

Lykkedag

Verdens lykkedag. 
Ikke visste jeg at vi skulle være lykkelig i dag
Jeg var bare akkurat så lykkelig som jeg er ellers om dagene
Men det er jammen ikke lite
Nå venter jeg på regnet 


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails